Domyślacie się zapewne (zwłaszcza Ci, spośród was, którzy pisali do mnie maile), że wektoryzowałam setki różnego typu i różnej jakości czarno-białych obrazów używając do tego celu programu Scan2CAD. W tym przewodniku zapisałam wszystkie działania, jakie należy przedsięwziąć, aby zwektoryzować dany obraz.


Zauważycie z pewnością, że nie chodzi tu o jeden krok jaki należy wykonać, ale jest ich cała masa. Dzieje się tak dlatego, że obrazy rastrowe są różne i większość z nich wymaga pewnych poprawek zanim zostaną poprawnie zwektoryzowane. Jeśli chcecie dobrze zwektoryzować obraz nie możecie kierować się zasadą - „postępujemy według jednego schematu”.

Jeśli będziecie dobrze stosować poniższe wskazówki to pomogą wam one uzyskać najlepszy możliwy rezultat wektoryzacji większości czarno-białych obrazów. Jeśli tylko oswoicie się z krokami, jakie należy podjąć i na co trzeba zwracać uwagę, wektoryzacja obrazów będzie odbywała się bardzo szybko. Warunek jest jeden - wasze obrazy muszą być odpowiednio do tego przygotowane.

Należy przypomnieć, iż nie wszystkie obrazy rastrowe mogą być z powodzeniem wektoryzowane. Niektóre są zbyt słabej jakości, zostały zeskanowane w zbyt niskiej, lub zbyt wysokiej rozdzielczości, albo posiadają zbyt dużo zachodzących na siebie elementów. Niektóre przykłady zobaczycie poniżej wKroku 6.

Aby uzyskać informacje na temat dobrej jakości skanowanego obrazu należy przejść do zakładki Wskazówki Scan2CAD.

Krok 1: Wczytanie obrazu rastrowego.

Wczytujemy obraz rastrowy klikając na ikonę
W trakcie wczytywania może pojawić sięostrzeżenie: obraz kolorowy. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że obraz, który próbujemy wczytaćnie jest czarno-biały, jeśli nawet na taki wygląda.

Jeśli chodzi o szybkie rozwiązania, zazwyczaj wybieramy trzecią opcję w oknie dialogowym, aby automatycznie przekształcić obraz na czarno-biały. To dobrze sprawdza się na większości obrazów. Jeśli obraz nie jest dobrej jakości (patrz: Krok 6 poniżej), można wczytać go powtórnie i przekształcić na obraz czarno-biały używając drugiej (progowej) opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości progowych, zobacz: Pomoc Scan2CAD.

Krok 2: Negatyw obrazu.


Odwrócony obraz                       Obraz po negacji

Jeśli obraz jest negatywem (występują białe linie na czarnym tle) klikamy na ikonęaby zmienić linie na czarne na białym tle.

Krok 3: Obracanie obrazu, aby uzyskać właściwe położenie.

Nie lubię pracować z obrazami, które nie są ustawione w dobrym położeniu. Co więcej, jeśli używam rozpoznawania tekstu w programie OCR, wtedy nie trzeba się martwić czy tekst jest w pionie. Aby uzyskać obraz we właściwym położeniu klikamy na ikonę, a następnie na obraz.
Ukazuje się okno dialogowe Ustawienia obrotów rastrowych. Aby obrócić rysunek o 90 stopni, zgodnie z ruchami wskazówek zegara wybieramy 90 i klikamy OK. Aby obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wybieramy -90 i klikamy OK.

Krok 4: Prostowanie obrazu.

Jeśli obraz jest pochyły zwykle używamy ikony, aby wyprostować go automatycznie. Jeśli nie uda się tego uzyskać w ten sposób, klikamy na ikonę, a następnie przeciągamy odpowiednio linię ponad tą z rysunku, która powinna być dokładnie pozioma.

Krok 5: Wyrównanie obrazu.

Obraz wygładzamy klikając nausuwa drobne wypustki i wypełnia małe otwory.

Krok 6: Powiększanie obrazu i jego podgląd.

Powiększamy obraz ustawiając na nim kursor i przesuwając kółkiem myszki. Jak chcemy przesunąć już powiększony obraz, przesuwamy myszkę z wciśniętym kółeczkiem. Aby pomniejszyć ponownie, tak aby widzieć cały obraz, klikamy na

Wskazówka:Zanim powiększymy obraz zazwyczaj wciskamy SHIFT+I, aby włączyć siatkę. Powiększamy, aż siatka stanie się widoczna (jest niewidoczna kiedy pomniejszamy). Jeśli obraz jest rysunkiem liniowym to wtedy pokazana zostaje ilość pikseli na liniach (każdy kwadrat siatki odpowiada jednemu pikselowi). Ogólna zasada jest taka, żeScan2CAD działa najlepiej przy liniach o grubości ok. 5 pikseli. Jeśli wasze linie są grubsze, bądź cieńsze trzeba będzie wówczas zeskanować rysunek w innej rozdzielczości.
Grubość linii - 4 piksele

Powiększając obraz możemy spotkać się z kilkoma sytuacjami:

 1. Dobra jakość obrazuJeśli obraz posiada proste, nieuszkodzone linie (rysunek liniowy) lub posiada łagodne krawędzie (wypełniony rysunek do naszkicowania) możemy przejść bezpośrednio doKroku 7.
 2. Obraz rozproszony, łamany lub nierówny.ROZPROSZONYŁAMANY NIERÓWNY NIERÓWNY
  Jeśli obraz przypomina jeden z powyższych przykładów, wówczas dobra wektoryzacja obrazu nie jest możliwa, bez zastosowania pewnych narzędzi.
  Aby skorygować obraz używamy ikony(zmniejszanie pikseli). Jeśli obraz jest złożony z oddzielnych plamek tak jak na przykładzie rysunku rozproszonego, lub zawiera dużo przerw, jak na przykładzie rysunku łamanego używamy zazwyczaj wartości 2. Jeśli obraz jest postrzępiony, ale w miarę jednolity tak jak na przykładzie z nierównościami, możemy użyć wyższej wartości, np. 4. W zależności od rysunku, możemy klikać na ikonę2 lub więcej razy, aż do uzyskania efektu scalenia lub względnego wygładzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba można cofnąć komendęklikając na
  Po użyciu poleceniazaleca się powtórne wygładzenie obrazu klikając na ikonęRównież zaleca się usuwanie przerwań (patrz:Krok 8).

  Ostrzeżenie:Używając komendy należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja "Stosowanie Zmian na Całym Obrazie", w przeciwnym razie tylko powierzchnia wyświetlanego obrazu na monitorze będzie pogrubiona.

  Ostrzeżenie:Używając polecenia można pogorszyć jakość obrazu, gdyż poprzez pogrubianie linii sąsiadujących ze sobą możemy doprowadzić do ich zetknięcia. Jednakże, czasami jest to jedyny sposób na przygotowanie do wektoryzacji obrazów rozproszonych, uszkodzonych lub nierównych.

  Wskazówka:Jeśli obraz posiada „chmury” pikseli wokół rozproszonych linii, polecam wcześniejsze usunięcie plamek (patrz:Krok 7) za pomocą polecenia

 3. Obraz o niskiej rozdzielczości

  Rysunek liniowyRysunek wypełniony

  Jeśli obraz posiada niską rozdzielczość, wówczas wektoryzacja nie przyniesie dobrych rezultatów. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest powtórne zeskanowane rysunku z odpowiednio wyższą rozdzielczością. Np. rysunek liniowy powyżej zawiera litery t, e oraz tree, ale kształty tych liter mają zbyt niską rozdzielczość, aby mogły być poprawnie odczytane. Litery w rysunku wypełnionym do naszkicowania złożone są ze zbyt wielu pikseli, aby mogły być właściwie zarysowane.

 4. Bałagan
   Niektóre obrazy są nieuporządkowane, jak na powyższych przykładach. Zazwyczaj posiadają one zbyt dużo informacji (np. tekst na górze w górnej części layoutu budynku), zabrudzenia, które są zbyt ważnym elementem rysunku, aby mogły być usunięte, oraz linie rastrowe, które są złamane lub z plamami. Jeśli obraz jest nieuporządkowany, wówczas wektoryzacja nie przyniesie rezultatów.

Krok 7: Jeśli obraz ma plamki - usuwamy je.

Jeśli obraz posiada plamki to usuwamy je klikając na

Ostrzeżenie:Używając komendy należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja Stosowanie Zmian na Całym Obrazie, w przeciwnym razie będą usuwane tylko plamki na obrazie widocznym w danym momencie na monitorze.
Wskazówka:Usuwając plamki z obrazu, na którym jest tekst należy najpierw go powiększyć. Następnie należy podać rozmiar plamki, po to, aby nie usunąć przez przypadek znaków interpunkcyjnych.

OryginałRozmiar plamek zbyt duży

Wskazówka:Jeśli usuwamy plamy z rysunku wypełnionego, który mamy zamiar naszkicować, należy ustawić maksymalny rozmiar plamki, aby mieć pewność, że wszystkie zostaną usunięte.

Wskazówka:Jeśli na rysunku znajduje się kreskowanie w formie plamek używamy opcji usunięcie plamek. Lepiej jest zastąpić powyższe kreskowanie po wektoryzacji w waszym programie CAD.

Wskazówka:Jeżeli uznamy, że wybrany rozmiar plamki jest zbyt mały, usuwamy plamki raz jeszcze ustawiając większy rozmiar. Jeśli uznamy, że wybrany rozmiar plamki jest zbyt duży cofamy czynność usuwania plamek naciskając na , a następnie próbujemy raz jeszcze ustawiając odpowiednio mniejszy rozmiar.

Krok 8: Usuwanie przerwań z obrazka.

Jeśli nawet na pierwszy rzut oka obrazek nie posiada przerwań jest duże prawdopodobieństwo, że jednak tam są. Wypełniamy je klikając na

Ostrzeżenie:Używając komendy należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja Stosowanie Zmian na Całym Obrazie, w przeciwnym razie będą wypełniane tylko przerwania widoczne na obrazie monitora.

Wskazówka:Usuwając przerwania z obrazu, na którym jest tekst należy najpierw go powiększyć. Następnie podajemy rozmiar otworu, po to, aby nie usunąć małych otworów wewnątrz liter lub cyfr.

OryginałZbyt duży rozmiar otworu


Wskazówka:Usuwając otwory z wypełnionego obrazu najlepiej jest ustawić maksymalny rozmiar otworu, aby mieć pewność, że wszystkie zostaną wypełnione.

Wskazówka:Jeśli uznamy, że wybrany rozmiar otworu jest zbyt mały, należy kontynuować wypełnianie używając większego rozmiaru. Jeśli wybraliśmy rozmiar zbyt duży można cofnąć czynność klikając na , a następnie próbujemy raz jeszcze z mniejszym rozmiarem.

Krok 9: Ręczne usuwanie widocznych zabrudzeń.

Czynność tę wykonujemy używając narzędzia gumowanie przestrzeni znajdującego się w programie Scan2CAD.
Aby użyć tego narzędzia należy wybrać następujące ikony: .
Następnie przesuwamy okno wokół zabrudzenia, które chcemy wymazać.

Wskazówka:Kiedy ręcznie usuwamy zabrudzenia najlepiej jest przesuwać obraz na monitorze postępując zgodnie z poniższymi radami:

 1. Powiększamy obraz, aby zobaczyć wystarczająco dużo szczegółów, które będziemy usuwać. Aby powiększyć obraz najeżdżamy na niego myszką.
 2. Kursor przesuwamy do górnego, lewego rogu obrazka
 3. Czyścimy tę część obrazka, która widoczna jest na monitorze.
 4. Naciskamy ctrl+prawą strzałkę, aby przesunąć obraz w prawo.
 5. Powtarzamy kroki c) i d), aż do przesunięcia całego obrazu.
 6. Naciskamy klawisze ctrl + strzałka w dół, aby przesunąć obraz w dół.
 7. Czyścimy widoczną na monitorze część obrazka.
 8. Naciskamy klawisze ctrl + strzałka w lewo, aby przesunąć obraz w lewą stronę.
 9. Powtarzamy czynność czyszczenia i przesuwania, aż do momentu wyczyszczenia całego rysunku.

Wskazówka:Jeśli zdarzy się nam zmazać coś przez przypadek cofamy czynność mazania klikając na

Krok 10. Jeśli obraz zawiera tekst podajemy programowi Scan2CAD rozmiar tekstu jakiego może się spodziewać.

Aby to zrobić należy wejść do menu OCR i wybrać polecenie Rozmiar Czcionki, następnie klikamy na największą literę na obrazie.

Wskazówka: Największą literę możemy najczęściej znaleźć w tytule. Musimy ją powiększyć, aby być pewnym, że dobrze na nią klikniemy. (Aby powiększyć najeżdżamy myszką. Aby zmniejszyć obraz, tak, aby był widoczny w całości klikamy na[Rozmiar: 1106 bajtów]).

Krok 11. Wybór ustawień wektoryzacji.

Zazwyczaj wybieramy jedno z następujących ustawień.

 1. Jeśli obraz zawiera dużo prostych kątów i prostych linii, wybieramy opcję Mechaniczna

   Uwagi:Program Scan2CAD zapamiętuje ostatnie ustawienia wektoryzacji. Jeśli używaliśmy ustawień wektoryzacji przy poprzednim rysunku wchodzimy do Menu Typ (Type Menu) – Ustawienia i klikamy na wartość domyślną, aby upewnić się, że ustawienia wektoryzacji mechanicznej są włączone.

 2. Jeśli obraz zawiera dużo linii prostych, ale nie ma prostych kątów, wybieramy opcję Plan Budowlany


  Uwagi:Program Scan2CAD zapamiętuje ostatnie ustawienia wektoryzacji. Jeśli używaliśmy ustawień wektoryzacji przy poprzednim rysunku wchodzimy do Menu Typ (Type Menu)>Ustawienia i klikamy na wartość domyślną, aby upewnić się, że opcja Plan Budowlany jest ustawiona.

  Domyślne ustawienia Planu Budowlanego nie rozpoznają linii kreskowych (przerywanych). Jeśli obraz zawiera takie linie przechodzimy do Menu>Ustawienia>Identyfikacja obiektu i wybieramy linie kreskowe.

 3. Jeśli obraz składa się z linii krzywych, wybieramy opcję Mapa Konturowa


  Uwagi:Program Scan2CAD zapamiętuje ostatnie ustawienia wektoryzacji. Jeśli używaliśmy ustawień wektoryzacji przy poprzednim rysunku wchodzimy do Menu Typ (Type Menu)>Ustawienia i klikamy na wartość domyślną, aby upewnić się, że opcja Mapa Konturowa jest włączona.

  Domyślne ustawienia Mapy Konturowej przekształcają kształt w linie i krzywe Beziera (splajny). O ile krzywe Beziera są idealne dla zakrzywionych kształtów to jednak nie działają we wszystkich programach CAD i CNC. Jeśli plik DXF jest przeznaczony dla programu CAD lub CNC, w które nie rozpoznają krzywych Beziera przechodzimy do Menu Typ (Type Menu)>Ustawienia>Identyfikacja Obiektu i wybieramy opcję Łuki. (Jeśli plik Scan2CAD DXF po otwarciu w programie CAD lub CNC od początku wygląda dziwnie, lub jeśli nie odczytuje go wcale to najprawdopodobniej CAD lub CNC nie działa z krzywymi Beziera).

 4. Jeśli obraz posiada wypełniony kształt do naszkicowania wybieramy opcję Szkic. Uwagi:Program Scan2CAD zapamiętuje ostatnie ustawienia wektoryzacji. Jeśli używaliśmy ustawień wektoryzacji przy poprzednim rysunku wchodzimy do Menu Typ (Type Menu)>Ustawienia i klikamy na wartość domyślną, aby upewnić się, że opcja Szkic jest włączona.

  Domyślne ustawienia opcji Szkic przekształcają kształty w linie i krzywe Beziera (splajny). O ile krzywe Bezier są idealne dla zakrzywionych kształtów, to jednak nie działają we wszystkich programach CAD i CNC . Jeśli plik DXF jest przeznaczony do programu CAD lub CNC, w których nie działają krzywe Beziera przechodzimy do Menu Typ (Type Menu) >Ustawienia>Identyfikacja Obiektu i wybieramy opcję Łuki. (Jeśli plik Scan2CAD DXF po otwarciu w programie CAD lub CNC od początku wygląda dziwnie, lub jeśli nie odczytuje go wcale to najprawdopodobniej CAD lub CNC nie działa z krzywymi Bezier)

  Domyślne ustawienia opcji Szkic zakładają, że kształt, który ma zostać naszkicowany jest bardziej krzywy niż prosty. Jeśli obraz zawiera więcej linii prostych niż krzywych, przechodzimy do Menu Typ (Type Menu) >Ustawienia>Identyfikacja Obiektu i wybieramy opcję Łuki. Jeśli dużo linii jest poziomych i pionowych, przechodzimy do Menu Typ (Type Menu) >Ustawienia>Optymalizacja Kąta. Wybieramy okno Prostokątne 90/180 i typ 8 w Stopniach +/-.

 5. Jeśli zawiera zarówno linie, jak i wypełnione przestrzenie wybieramy w zależności od typu obrazu opcję Mechaniczną, Plan Budowlany lub Mapę Konturową (patrz poniżej).

  Obraz rastrowyObraz wektorowy z wypełnionymi
                             częściami naszkicowanego obrazu

  Kiedy obraz zawiera linie oraz wypełnione przestrzenie obliczamy przybliżoną szerokość linii w pikselach (patrz:Krok 6).

  Następnie przechodzimy do Menu Typ (Type Menu) --> Ustawienia i włączamy opcję Szerokość Linii w górnej części zakładki

  To oznacza, że wypełnione części obrazu będą narysowane w obrazie wektorowym.

Krok 12: Wektoryzacja obrazu.


Jeśli obraz zawiera tekst, wektoryzujemy go klikając na
Jeśli obraz nie zawiera tekstu, wektoryzujemy go klikając na
Ostrzeżenie:Przed wektoryzacją upewniamy się, że zoom jest wyłączony klikając na Jeśli tego nie zrobimy tylko fragment obrazu widoczny na monitorze będzie wektoryzowany.

Krok 13: Szukanie uchwytu skupisk punktów


Po dokonaniu wektoryzacji wciskamyG, aby przekształcić uchwyt punktów, jeśli do tej pory nie zostało to zrobione. Uchwyty punkty są małymi kwadratami, które oznaczają końcowe punkty wektora, łuk i środkowy punkt okręgu. Jeśli wszystkie wektory wyświetlone są na czarno naciskamy C, aby poszczególne elementy wektora wyświetlone były w różnych kolorach.

Skupiska uchwytów punktów w nieoczekiwanych miejscach mogą stanowić problem na obrazie rastrowym lub mogą wskazywać na konieczność zmiany używanych ustawień wektoryzacji.

Aby zilustrować omawiany problem patrz na rastrowy obraz poniżej.

Obraz rastrowyOczekiwany wygląd po wektoryzacjiRzeczywisty wygląd po wektoryzacji

Po udanej wektoryzacji oczekujemy starannych wektorów z uchwytami punktami na końcach wektora.

Jeśli zamiast tego otrzymujemy uchwyty skupisk punktów oznacza to, że coś jest nie tak jak być powinno i wymaga dalszej pracy.

Aby prześledzić uchwyty skupisk punktów powiększamy je umieszczając na nich kursor i przesuwając kółkiem myszki (aby z powrotem pomniejszyć i zobaczyć cały rysunek klikamy na ).

Oto kilka powodów do uchwycenia skupisk punktów i czynności, które należy w tym celu wykonać:

 1. Linie kreskowane rozpoznane są jako kilka linii zamiast jednej Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Próbujemy następujących działań:

  Przechodzimy do Typ --> Ustawienia.
  Idziemy do zakładki (tab) Identyfikacja Obiektu i upewniamy się, że włączona jest opcja Linia kreskowa.
  Jeśli tak jest idziemy do zakładki Zaawansowane i podwajamy wartość: Maksymalna Długość Kreski i/lub Maksymalna Długość Odstępu. (Często część kreskowa linii kreskowanej jest dłuższa niż przerwy pomiędzy nimi, więc w takim wypadku powiększamy tylko Maksymalną Długość Kreski).

  Zamykamy istniejące mapę wektorową wciskając klawisze Ctrl+F8.
  Klikamy na , aby pomniejszyć i jeszcze raz wektoryzujemy naciskając lub

  Jeśli problem nadal istnieje po powtórnej wektoryzacji, mierzymy długość kresek i przerw, aby upewnić się, że wprowadzone wartości Maksymalnej Długości Kreski i Maksymalnej Długości Przerwy są odpowiednio wysokie.

  Robimy to naciskając klawisze Ctrl+D i naprowadzając kursor na kreskę, bądź przerwę. (Aby to zrobić należy posiadać wersję v7.5e. Aby zobaczyć, którą wersję posiadamy należy przejść do Menu Pomoc -->O programie. Jeśli jesteśmy zarejestrowanymi użytkownikami v7 możemy za darmo uaktualnić ją do wersji v7.5e na stronie www.softcover.com klikając na Support).

  Jeśli program Scan2CAD nie rozpoznaje linii kreskowych nawet po wybraniu Linii Kreskowanej i wprowadzeniu wystarczająco wysokiej wartości Maksymalnej Długości Kreski i Maksymalnej Długości Przerwy może być tego kilka powodów:

  • Scan2CAD nie może rozpoznać linii kreskowanych, gdyż kreski są zbyt krótkie (plamki);
  • Scan2CAD nie może rozpoznać krzywych lub okręgów kreskowanych;
  • Scan2CAD nie może rozpoznać linii kreskowanych, które krzyżują się, bądź łączą z innymi jednostkami;
  • Scan2CAD nie może rozpoznać linii kreskowanych jeśli kreski nie układają się równo. Aby poradzić sobie z tym problemem można przejść do Menu Typ>Ustawienia> i podwoić Parametr Odchylenia. Zwiększenie parametru odchylenia pozwala programowi Scan2CAD na odchylenia względem środkowej linii rastrowej jednocześnie dając kreskom wektorowym większą elastyczność jeśli chodzi o kąt, a tym samym większe szanse na stykanie się z innymi kreskami.

  Ostrzeżenie:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest wynikiem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, jeśli więc okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenie od obrazu rastrowego.

 2. Luka/Przerwa Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Warto zauważyć, że program Scan2CAD przeskakuje tylko luki, których oba brzegi znajdują się na tej samej kierunkowej ścieżce. Jeśli miejsce otaczające przerwę jest faliste, Scan2CAD nie będzie mógł przeskoczyć tej przerwy.

  Jeśli na obrazie znajduje się skupisko zebranych punktów spowodowanych przez lukę, próbujemy jednego z dwóch rozwiązań: naprawiamy przerwę na obrazie rastrowym, lub próbujemy ją przeskoczyć podczas wektoryzacji.

  Naprawianie przerwy na obrazie rastrowym Jeśli na rysunku występuje dużo małych przerw, próbujemy naprawić je używając (Zwiększanie Pikseli) o wartości 2.

  Ostrzeżenie:Używając polecenia należy upewnić się czy w oknie dialogowym włączona jest opcja: Zastosuj zmiany na cały obrazie, w przeciwnym razie zmiany będą dotyczyły tylko obrazu wyświetlonego na monitorze!

  Ostrzeżenie:Używając polecenia można pogorszyć jakość obrazu poprzez zagęszczenie do takiego stopnia, że linie znajdujące się blisko siebie zostaną połączone.

  Jeśli wektoryzujemy zarys dla CNC i występuje na nim tylko kilka przerw, można je naprawić zarysowując je. Aby to wykonać, upewniamy się, że następujące ikony są włączone: Następnie, przeprowadzamy linię wzdłuż przerwy. Jeśli jest to konieczne ustawiamy szerszą wartość ołówka rastrowego wchodząc na Edytuj: Rastrowy>Rozmiar ołówka. Jeśli popełnimy błąd cofamy czynność klikając na ikonę: .

  Po naprawieniu przerwy/przerw podejmujemy następujące kroki: zamykamy istniejące wektory klikając na Ctrl+F8, i klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy raz jeszcze klikając na lub .

  Omijanie przerw w trakcie wektoryzacjiPrzechodzimy do Typ --> Ustawienia i podwajamy wartość w poleceniu Odległość Skokowa Przerwy.

  Zamykamy istniejące wektory naciskając na klawisze Ctrl+F8. Naciskamy , aby pomniejszyć obraz i wektoryzujemy raz jeszcze klikając na lub .

  Jeśli problem nadal istnieje po powtórnej wektoryzacji, wyświetlamy siatkę i liczymy długość przerw w pikselach, aby upewnić się, że wprowadzona wartość Skoku Przerwy jest wystarczająco duża (patrz: Krok 6).

  Jeśli program Scan2CAD nie przeskakuje przerwy nawet jeśli wprowadziliśmy wystarczająco duży dystans Skoku Przerwy, to wówczas powodem może być to, że dwie krawędzie przerwy nie znajdują się w jednej linii, nawet jeśli pozornie tak to wygląda. Aby poradzić sobie z tym problemem należy przejść do menu Typ>Ustawienia> i podwoić parametr odchylenia. Zwiększenie Parametru Odchylenia pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenie od środka linii rastrowej, dając wektorom większą elastyczność kątową i tym samym większą szansę na ich połączenie z każdej strony odstępu.

  Ostrzeżenie:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest powodem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, więc jeśli okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenie od obrazu rastrowego.

 3. Luźne końce Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Zauważcie, że program Scan2CAD nie przesunie/usunie luźnych końców jeśli składają się z kilku wektorów. Jeśli mamy dużo luźnych końców złożonych z kilku wektorów problem jest prawdopodobnie spowodowany tym, iż obraz rastrowy jest nierówny i wymaga wygładzenia (patrz:Krok 6- Rozproszony, łamany lub nierówny obraz).

  Jeśli luźny koniec jest pojedynczym wektorem próbujemy podjąć następujące kroki:
  Przechodzimy do Typ --> Ustawienia i podwajamy wartość Długość Luźnych Końców. Wektory, które są krótsze niż długość luźnych końców i nie wydają się być częścią ważnej ścieżki wektorowej będą usunięte w trakcie powtórnej wektoryzacji.
  Zamykamy istniejące wektory naciskając na Ctrl+F8.

  Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub

  Jeśli problem nadal istnieje po powtórnej wektoryzacji, wyświetlamy siatkę i liczymy rozmiar pikseli luźnych końców, aby upewnić się, że wprowadzona wartość Długości Luźnych Końców jest wystarczająco duża (patrz: Krok 6).

  Jeśli program nie usunie luźnych końców mimo, że wprowadziliśmy wystarczająco dużą wartość Długości Luźnych Końców, oznacza to, że Scan2CAD odczytuje zgubiony koniec jako ważny wektor. Aby poradzić sobie z tym problemem możemy spróbować przejść do Menu Typ --> Ustawienia i podwoić wartość odchylenia. Zwiększenie wartości odchylenia oznacza, że program Scan2CAD przywiązuje mniejszą wagę do małych odchyleń, co z kolei oznacza, iż może pomijać luźne końce.

  Ostrzeżenie:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest wynikiem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, więc jeśli okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większą możliwość odchylenia od obrazu rastrowego.

  Wskazówka:Jeśli wektoryzujemy profil dla CNC i jest tam jedynie kilka luźnych końców, można je usunąć, poprzez wymazanie kolizji, na obrazie rastrowym. Aby usunąć rastrową kolizję upewniamy się, że wybrane są następujące ikony: Następnie przeciągamy białą linię wzdłuż kolizji, aby ją usunąć.
  Jeśli jest to konieczne powiększamy szerokość ołówka rastrowego wchodząc do Edycja Rastrowa>Rozmiar ołówka. Jeśli popełnimy błąd klikamy na , aby cofnąć. Po usunięciu kolizji zamykamy istniejące wektory i jeszcze raz wektoryzujemy obraz.

 4. Przerwa Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Jeśli na obrazie występują uchwyty skupisk punktów spowodowane przez przerwę, najczęściej usuwamy ją (patrz: Krok 8), upewniając się, że wybrany rozmiar przerwy jest wystarczająco duży, aby ją usunąć.

 5. Pozornie prosta linia rastrowa lub delikatny łuk są złożone ze zbyt wielu wektorów Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Taka sytuacja zdarza się najczęściej, gdy składniki obrazu rastrowego są grubsze niż powinny być, gdy są one bardzo długie, lub gdy składniki obrazu rastrowego posiadają nierówności. Małe odchylenia są znaczące w programie Scan2CAD i to znajduje odzwierciedlenie w wektoryzacji. Innymi słowy, Scan2CAD oddaje rastrowy obraz zbyt dokładnie.

  Próbujemy następujących działań: Przechodzimy do Typ --> Ustawienia i podwajamy wartość w ogólnej zakładce.

  Wartością, o którą tu chodzi jest Współczynnik Odchylenia zwiększając go zmniejszamy czułość programu Scan2CAD na odchylenia. Jednakże, jeśli Czynnik Odchylenia wymaga zwiększenia tym samym inne wartości w ogólnej zakładce będą musiały również zostać zwiększone, więc zazwyczaj podwajamy je wszystkie.

  Zamykamy istniejące wektory naciskając Ctrl+F8.
  Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub

  Jeśli problem nadal istnieje, najlepiej jest poprosić klienta o ponowne zeskanowanie obrazu w niższej rozdzielczości. To brzmi okrutnie, ale niższa rozdzielczość obrazu daje często lepsze rezultaty jeśli chodzi o jakość wektora.

  Uwaga:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest powodem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, więc jeśli okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenia od obrazu rastrowego.


  Wskazówka:Jeśli ponowne zeskanowanie obrazu nie wchodzi w grę, próbujemy wyskalować obraz rastrowy do mniejszego rozmiaru. Robimy to wchodząc do Menu Efekty Rastrowe>Skalowanie i wpisujemy 0,5 i 0,5 w oknie Osi X i Osi Y. Trzeba pamiętać, aby wziąć pod uwagę fakt, iż przeskalowaliśmy obraz rastrowy a co za tym idzie także plik DXF.

 6. Rozpoznanych zostało zbyt wiele strzałek Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Zazwyczaj taka sytuacja zdarza się kiedy składniki obrazu rastrowego są grubsze od optymalnej wartości i kiedy obraz rastrowy posiada nierówności.

  Jeśli strzałki nie są istotne dla rysunku, wówczas podejmujemy następujące działania:

  Przechodzimy do Typ --> Ustawienia --> Identyfikacja Obiektu i wyłączamy opcje Linie strzałkowe.

  Zamykamy istniejące wektory klikając na Ctrl+F8. Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na
  lub .

  Jednakże, gdy strzałki są ważne dla obrazu, wówczas przechodzimy do Typ --> Ustawienia> i podwajamy wszystkie wartości w Ogólnej Zakładce.

  Wartością, o którą tu chodzi jest Współczynnik Odchylenia zwiększając go zmniejszamy czułość programu Scan2CAD na nierówności w rastrowym obrazie, a tym samym istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że program zauważy strzałki. Jeśli Czynnik Odchylenia wymaga zwiększenia, inne wartości w Ogólnej Zakładce będą musiały również zostać zwiększone, więc zazwyczaj podwajamy je wszystkie.

  Zamykamy istniejący wynik wektoryzacji naciskając Ctrl+F8.

  Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub .
  Jeśli problem nadal istnieje, najlepiej jest poprosić klienta o ponowne zeskanowanie obrazu w niższej rozdzielczości. Brzmi to okrutnie, ale niższa rozdzielczość obrazu daje często lepsze rezultaty jeśli chodzi o jakość wektora.

  Ostrzeżenie:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest powodem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, więc jeśli okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenia od obrazu rastrowego.
  Wskazówka:Jeśli ponowne zeskanowanie obrazu nie wchodzi w grę, próbujemy skalować obraz rastrowy do mniejszego rozmiaru. Robimy to wchodząc do Menu Efekty Rastrowe>Skalowanie i wpisujemy 0,5 i 0,5 w oknie Osi X i Osi Y. Trzeba pamiętać, aby wziąć pod uwagę fakt, iż zeskalowaliśmy obraz rastrowy skalując plik DXF.

 7. Elementy obrazu rastrowego są grubsze niż zakłada to zestaw Szerokości Linii Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Próbujemy następujących działań:

  Przechodzimy do Typ --> Ustawienia i podwajamy Szerokość Linii.

  Zamykamy istniejące wektory klikając na Ctrl+F8.

  Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub .

  Jeśli problem nadal istnieje po prostu zachowujemy podwojenie Szerokości Linii w Typ --> Ustawienia, aż do momentu, gdy element obrazu rastrowego zostanie rozpoznany jako jedna pojedyncza linia.

 8. Uchwyty skupisk punktów na rogach i przecięciach.

   Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  (Jeśli przecięcie jest rogiem o kącie mniejszym niż 90 stopni zobacz również poniżej: Uchwyty skupisk punktów na rogach, które mają kąty poniżej 90 stopni).

  Próbujemy następujących działań:

  W zależności od typu skrzyżowania, podwajamy Uchwyt Narożny (przecięcie, gdzie spotykają się linie) i/lub Łączenie Linii (przecięcie, gdzie linie przecinają się). Zwiększenie tych wartości oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że uchwyty punktów na skrzyżowaniach prawdopodobnie opadną w obrębie odległości skoku i będą razem zebrane. Zamykamy istniejące wektory klikając na Ctrl+F8. Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub .

  Jeśli problem nadal istnieje po powtórnej wektoryzacji, wyświetlamy siatkę i obliczamy piksele pomiędzy zebranymi punktami, aby upewnić się, że wprowadzone wartości Uchwytu narożnego/Łączenia Linii są odpowiednio wysokie (patrz: Krok 6).

  Jeśli program Scan2CAD nie uporządkuje przecięć, nawet jeśli wprowadziliśmy odpowiednio wysokie wartości Uchwytu narożnego/Łączenia Linii powodem może być fakt, że zebranie skupisk punktów spowoduje, że wektory w innej części obrazu odchylą się zbyt daleko od obrazu rastrowego. Aby poradzić sobie z tym problemem, możemy spróbować przejść do Menu Typ --> Ustawienia i podwoić Parametr Odchylenia. Zwiększenie tego parametru pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenia od obrazu rastrowego.

  Uwaga:Zwiększenie Parametru Odchylenia często jest wynikiem niezbyt dobrego rozpoznania okręgów i łuków, więc jeśli okręgi i łuki są dla was ważne można ustawić niski Parametr Odchylenia. Co więcej, zwiększenie Parametru Odchylenia może pogorszyć dokładność wektoryzacji, ponieważ pozwala programowi Scan2CAD na większe odchylenia od obrazu rastrowego.

 9. Uchwyty skupisk punktów na rogach, których kąt wynosi poniżej 90 stopni Obraz rastrowySkupiska punktówWygląd po korekcie

  Taka sytuacja najczęściej zdarza się na schematycznych rysunkach, których valve symbols posiadają dużo kątów ostrych. Próbujemy wówczas następujących działań:

  Idziemy do Menu Typ --> Ustawienia --> Zaawansowane i zwiększamy Tolerancję Kąta Skoku Rogowego do 45. Oznacza to, że Scan2CAD spróbuje wyostrzyć kąty, które mają 90 stopni o +/-45 stopni. To pozwala na większe wyostrzenie niż zakładają to domyślne ustawienia.

  Zamykamy istniejące wektory klikając na Ctrl+F8.
  Klikamy na , aby pomniejszyć i wektoryzujemy ponownie klikając na lub .

  Jeśli problem nadal istnieje, patrz powyżej: Uchwyty skupisk punktów na rogach i skrzyżowaniach.

 10. Równoległe, lub dośrodkowe/koncentryczne zetknięcia się elementów obrazu rastrowego

  Obraz rastrowySkupiska punktów
  Jeśli równoległe, bądź dośrodkowe/koncentryczne elementy rastrowe nie mają między sobą białej, czystej przestrzeni prowadzi to do bałaganu w wektorach. W tej sytuacji nie można nic zrobić, aby poprawić jakość wektoryzacji, pozostaje tylko poprosić klienta o ponowne zeskanowanie rysunku, w taki sposób, aby pomiędzy jego elementami pozostała biała przestrzeń. To może wymagać powtórnego skanowania na wyższej rozdzielczości lub skanowania w skali szarości używając wartości progowych programu Scan2CAD, aby skonwertować rysunek na czarno-biały. Patrz: Pomoc Scan2CAD na temat wartości progowych.
 11. Mały szczegół

  Obraz rastrowySkupiska punktów

  Obraz, który jest naprawdę dobrej jakości i który został zeskanowany w rozdzielczości optymalnej dla większości rysunków może zawierać pewne małe szczegóły, które złożone są ze zbyt wielu pikseli, żeby mogły być wystarczająco precyzyjne na obrazie rastrowym przygotowanym do konwersji wektorowej. Takie detale spowodują bałagan w wektorach. W takich sytuacjach nie można nic zrobić, aby poprawić wektoryzację.

 12. Istnieje tekst, który program Scan2CAD nie może skonwertować w programie OCR

  Obraz rastrowySkupiska punktów

  Istnieje cała masa powodów, dla których program Scan2CAD nie może skonwertować tekstu w programie OCR. Żeby uzyskać więcej informacji patrz: Jakość Tekstów Rastrowych. Znajduje się ona w Pomocy Scan2CAD w zakładce Wskazówki i Podpowiedzi. Żeby ją uzyskać wchodzimy na stronę www.scan2cad.pl i klikamy na Wskazówki (strona jest w przygotowaniu).

Krok 14: Skalowanie i zapisywanie obrazu wektorowego

Jeśli jesteśmy zadowoleni z otrzymanego obrazu wektorowego zapisujemy go używając poleceń: Plik --> Wektor --> Zapisz jako.

Scan2CAD pyta czy chcemy włączyć opcje skalowania (skaluj obraz wektorowy). Jeśli znamy skalę obrazu rastrowego (np. 1:1, 1:50, 1 cal do 1 stopy) klikamy na Tak i używamy Ustawień Skali Wektorowej, żeby przed zapisaniem zmian zeskalować obraz wektorowy do właściwego rozmiaru. (Aby uzyskać więcej informacji na temat skalowania klikamy na Pomoc w oknie dialogowym Ustawienia Skali Wektorowej).